|مؤسسه تخصصی آل یاسین|

emailآخرین رویدادها:  
 • آثـار ماندگـار 6
 • آثـار ماندگـار 5
 • رونمایی از کتاب شهیده ولایت
 • آثـار ماندگــار 4
 • آثـار ماندگــار 3
 • آثـار ماندگــار 2
 • اســوه تاریخ
 • آثـار ماندگـــار 1
adsپیوندها
امام خمینی
امام خامنه ای
random-hadisحدیث تصادفی
سخنی از بهشت
adsاعلانـات

۳۲۶ مطلب با موضوع «معاونت :: روابط عمومی :: اعتقادات» ثبت شده است

تفاوت روزه با ریاضت های غیردینی

بازدید : ۳۱۰ بار
دسته بندی : اعتقادات ,
روزه


«ریاضت» در لغت چند معنا دارد:
1. تحمل رنج و تعب براى تهذیب نفس و تربیت خود یا دیگرى.
2. تمرین و ممارست.
3. کوشش و سعى.
4. گوشه نشینى توأم با عبادت و کفّ نفس[1].

 • مؤسسه آل یاسین

تقسیم وجود به مستقل و رابط

بازدید : ۳۱۴ بار
دسته بندی : اعتقادات ,

 تعریف وجود به مستقل و رابط و برهان بر اثبات وجود رابط
تقریباً در همة زبانها, سه نوع کلمه وجود دارد, کلماتی که دارای معنای مستقل هستند و دلالتی بر زمان ندارد و معمولا به آنها اسم گفته می‌شود. دوم کلماتی که معنای مستقل دارند و بر زمان هم دلالت می‌کنند و به آنها فعل گفته می‌شود و بالاخره کلماتی که معنای غیر مستقل دارند و گاهی به آنها حرف یا حرف اضافه اطلا ق می‌شود. مثلاً در جملة « زید از خانه به خیابان رفت». «زید» و «خانه» و «خیابان» اسم هستند, زیرا همگی معنای مستقل داشته و بر زمانی خاص دلالت ندارند. «رفت» فعل است, زیرا معنای مستقل دارد و بر زمان گذشته نیز دلالت دارد. «از» و «به» حرف‌ (یا حرف اضافه) هستند, زیرا معنای مستقل ندارند. از اینجا می‌توان فهمید که ما دو نوع معنا داریم: معنای مستقل و معنای غیر مستقل.

 • مؤسسه آل یاسین

چرا خدا دین خود را اسلام نامید!

بازدید : ۳۲۵ بار
دسته بندی : اعتقادات ,

یکی از مباحثی که در موضوع خاتمیت می توان آن را مطرح نمود و مورد توجه و دقت  قرار داد، دین و شریعتی است که خداوند بی همتا آنرا توسط رسول گرامی خود حضرت محمد مصطفی(صلی الله علیه وآله) به مردم رساند واز مردم خواست که نسبت به پذیرش آن با جان و دل اقدام نمایند. دینی که از همان آغاز به دین اسلام نامگذاری شد و نام و آوازه اش به عنوان آخرین دین الهی به گوش جهانیان رسید.

تشکیک وجود

بازدید : ۳۵۱ بار
دسته بندی : اعتقادات ,

در میان متفکران سه گروه به وجود آمدند. گروه نخست عرفا هستند که نظریة معروف وحدت وجود از آنان است. آنان معتقدند که در جهان هستی یک موجود بیشتر حضور و تحقق ندارد و آن هم ذات پروردگار عالم است و بقیة موجودات همگی ظهورات و تجلیات همان حقیقت یگانه و واحد هستند ولی حقیقتا بهره‌ای از وجود ندارند. این سخن عرفا در ابتدا از دیدگاه فلسفی قابل پذیرش نیست ولی در نهایت در مباحث علت و معلول فیلسوف نیز به همین سخن عارف می‌رسد.

 • مؤسسه آل یاسین

چرا خدا ما را خلق کرد؟

بازدید : ۳۲۶ بار
دسته بندی : اعتقادات ,

با توجه به این که خداوند بی نیاز مطلق است، آیا نیازمند به این خلقت بود یا خیر ؟ 

به این پرسش از چند جهت می شود پاسخ داد. یکی از جهت هدف فاعل و خالق، یکی از جهت هدف فاعل و مخلوق و از زاویه دیگر که معمولاً حکما از این زاویه به سوال نگاه می کنند اینکه ما خود ذات باریتعالی و صفاتش را ملاحظه بکنیم آن وقت سوال پاسخ دقیق تری پیدا می کند.

فصل چهارم: اصالت وجود

بازدید : ۳۷۱ بار
دسته بندی : اعتقادات ,


ذهن انسان در برخورد با هر شیئ از اشیاء پیرامونش دو مفهوم مختلف را از آنها برداشت می‌کند، یکی مفهوم وجود و دیگری مفهوم ماهیت. یعنی گاهی وجود آن شئ را در نظر می‌آورد و می‌گوید فلان درخت یا فلان انسان موجود است و زمانی ماهیت آنرا درک می‌کند و می‌گوید آن شئ، درخت است یا آن یکی انسان است.

 خدایان جعلی و راهکار عقل برای تشخیص آنها

وجود خدایان متعدد در سطح جهان این سوال را به ذهن انسان می‌آورد، که کدام‌یک از این خدایان صحیح هستند؟ و آیا اصلاً دلیلی برای وجود خداوند در هستی وجود دارد یا خیر؟ یا اینکه تمام این‌ها توهمات ذهن بشر است.

باور به خدا

وجود خداوند متعال، بارها و به روش های مختلف، و با استدلال های منطقی، فطری، علمی و تجربی (معجزات) اثبات شده است. بنابراین عدم اعتقاد به وجود چنین خدایی، و یا انکار آن، ریشه در جهل، نابخردی و عدم تفکر و تامل شخص منکر است.

فصل سوم: زیادت وجود بر ماهیت

بازدید : ۳۵۶ بار
دسته بندی : اعتقادات ,

منظور از عنوان این بحث آن است که مفهومی که از وجود در ذهن است غیر از ماهیت[1] است. یعنی مفهوم وجود نه عین مفهوم ماهیت است و نه جزئی از آن. پس جنس یا فصل ماهیت هم نیست.

 • مؤسسه آل یاسین

فصل دوم: اشتراک معنوی وجود[1]

بازدید : ۳۶۰ بار
دسته بندی : اعتقادات ,

 پیش از ورود به بحث در این فصل نخست دو اصطلاح اشتراک لفظی و اشتراک معنوی باید توضیح داده شوند. این دو اصطلاح، دو اصطلاح معروف در ادبیات هستند. اشتراک لفظی آن است که یک لفظ دارای چند معنای مختلف باشد.

 • مؤسسه آل یاسین

پشتیبانی